مشارکت‌ها و نیازمندی‌ها (در نذورات کالایی مبلغ معادل هر کالا دریافت میشود)

 • داربست

  مورد نیاز:   2,500 متر

  جمع آوری شده:   40 متر

  1.6 %
 • میوه

  مورد نیاز:   5,800 کیلو

  جمع آوری شده:   193 کیلو

  3.33 %
 • قند و شکر

  مورد نیاز:   400 کیلو

  جمع آوری شده:   50 کیلو

  12.5 %
 • چای ایرانی

  مورد نیاز:   700 کیلو

  جمع آوری شده:   44 کیلو

  6.29 %
 • موکت

  مورد نیاز:   5,000 متر

  جمع آوری شده:   81 متر

  1.62 %
 • پتو

  مورد نیاز:   10,000 عدد

  جمع آوری شده:   47 عدد

  0.47 %
 • کیک

  مورد نیاز:   25,000 بسته 8 تایی

  جمع آوری شده:   116 بسته 8 تایی

  0.46 %
 • کرایه حمل و نقل

  مورد نیاز:   5,000 نفر

  جمع آوری شده:   93 نفر

  1.86 %
 • یک وعده صبحانه

  مورد نیاز:   200,000 عدد

  جمع آوری شده:   1,003 عدد

  0.5 %
 • یک وعده غذا

  مورد نیاز:   200,000 پُرس

  جمع آوری شده:   1,018 پُرس

  0.51 %
 • نان

  مورد نیاز:   20,000 بسته 10 تایی

  جمع آوری شده:   897 بسته 10 تایی

  4.49 %
 • آب معدنی

  مورد نیاز:   25,000 بسته 6 تایی

  جمع آوری شده:   854 بسته 6 تایی

  3.42 %

جمع کل نذورات نقدی جمع آوری شده تا این لحظه 161,545,800 ریال