مشارکت‌ها و نیازمندی‌ها (در نذورات کالایی مبلغ معادل هر کالا دریافت میشود)

 • داربست

  مورد نیاز:   2,500 متر

  جمع آوری شده:   86 متر

  3.44 %
 • میوه

  مورد نیاز:   5,800 کیلو

  جمع آوری شده:   1,541 کیلو

  26.57 %
 • قند و شکر

  مورد نیاز:   400 کیلو

  جمع آوری شده:   95 کیلو

  23.75 %
 • چای ایرانی

  مورد نیاز:   700 کیلو

  جمع آوری شده:   78 کیلو

  11.14 %
 • موکت

  مورد نیاز:   5,000 متر

  جمع آوری شده:   145 متر

  2.9 %
 • پتو

  مورد نیاز:   10,000 عدد

  جمع آوری شده:   91 عدد

  0.91 %
 • کیک

  مورد نیاز:   25,000 بسته 8 تایی

  جمع آوری شده:   199 بسته 8 تایی

  0.8 %
 • کرایه حمل و نقل

  مورد نیاز:   5,000 نفر

  جمع آوری شده:   292 نفر

  5.84 %
 • یک وعده صبحانه

  مورد نیاز:   200,000 عدد

  جمع آوری شده:   1,727 عدد

  0.86 %
 • یک وعده غذا

  مورد نیاز:   200,000 پُرس

  جمع آوری شده:   2,213 پُرس

  1.11 %
 • نان

  مورد نیاز:   20,000 بسته 10 تایی

  جمع آوری شده:   1,473 بسته 10 تایی

  7.37 %
 • آب معدنی

  مورد نیاز:   25,000 بسته 6 تایی

  جمع آوری شده:   1,882 بسته 6 تایی

  7.53 %

جمع کل نذورات نقدی جمع آوری شده تا این لحظه 423,537,828 ریال