اخبار:

لحظه به لحظه با مشارکت های مردمی (در نذورات کالایی مبلغ معادل هر کالا دریافت میشود)

 • داربست

  مورد نیاز:   2,500 متر

  جمع آوری شده:   502 متر

  20.08 %
 • میوه

  مورد نیاز:   5,800 کیلو

  جمع آوری شده:   5,779 کیلو

  99.64 %
 • قند و شکر

  مورد نیاز:   400 کیلو

  جمع آوری شده:   395 کیلو

  98.75 %
 • چای ایرانی

  مورد نیاز:   700 کیلو

  جمع آوری شده:   307 کیلو

  43.86 %
 • موکت

  مورد نیاز:   5,000 متر

  جمع آوری شده:   577 متر

  11.54 %
 • پتو

  مورد نیاز:   10,000 عدد

  جمع آوری شده:   406 عدد

  4.06 %
 • کیک

  مورد نیاز:   25,000 بسته 8 تایی

  جمع آوری شده:   747 بسته 8 تایی

  2.99 %
 • چادر برزنتی موکب

  مورد نیاز:   3,000 متر

  جمع آوری شده:   402 متر

  13.4 %
 • یک وعده صبحانه

  مورد نیاز:   200,000 عدد

  جمع آوری شده:   8,828 عدد

  4.41 %
 • یک وعده غذا

  مورد نیاز:   200,000 پُرس

  جمع آوری شده:   5,230 پُرس

  2.62 %
 • نان

  مورد نیاز:   20,000 بسته 10 تایی

  جمع آوری شده:   6,529 بسته 10 تایی

  32.65 %
 • آب معدنی

  مورد نیاز:   25,000 بسته 6 تایی

  جمع آوری شده:   5,478 بسته 6 تایی

  21.91 %

جمع کل نذورات نقدی جمع آوری شده تا این لحظه 1,497,368,393 ریال