مشارکت‌ها و نیازمندی‌ها (در نذورات کالایی مبلغ معادل هر کالا دریافت میشود)

 • داربست

  مورد نیاز:   2,500 متر

  جمع آوری شده:   10 متر

  0.4 %
 • میوه

  مورد نیاز:   5,800 کیلو

  جمع آوری شده:   5 کیلو

  0.09 %
 • قند و شکر

  مورد نیاز:   400 کیلو

  جمع آوری شده:   4 کیلو

  1 %
 • چای ایرانی

  مورد نیاز:   700 کیلو

  جمع آوری شده:   2 کیلو

  0.29 %
 • موکت

  مورد نیاز:   5,000 متر

  جمع آوری شده:   8 متر

  0.16 %
 • پتو

  مورد نیاز:   10,000 عدد

  جمع آوری شده:   2 عدد

  0.02 %
 • کیک

  مورد نیاز:   25,000 بسته 8 تایی

  جمع آوری شده:   1 بسته 8 تایی

  0 %
 • کرایه حمل و نقل

  مورد نیاز:   5,000 نفر

  جمع آوری شده:   5 نفر

  0.1 %
 • یک وعده صبحانه

  مورد نیاز:   200,000 عدد

  جمع آوری شده:   15 عدد

  0.01 %
 • یک وعده غذا

  مورد نیاز:   200,000 پُرس

  جمع آوری شده:   32 پُرس

  0.02 %
 • نان

  مورد نیاز:   20,000 بسته 10 تایی

  جمع آوری شده:   143 بسته 10 تایی

  0.72 %
 • آب معدنی

  مورد نیاز:   25,000 بسته 6 تایی

  جمع آوری شده:   33 بسته 6 تایی

  0.13 %

جمع کل نذورات نقدی جمع آوری شده تا این لحظه 3,945,000 ریال